Is uw voetbalveld slecht bespeelbaar door afwateringsproblemen?  Kunt u als akkerbouwer door water op het land  uw gewassen niet meer oogsten? Op vrijwel elke plek waar overtollig water afgevoerd moet worden komen wij als K. Doornwaard & Zn met een pasklare oplossing om het afwaterprobleem zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.

Doorspuiten Drainage
Ligt er al drainage maar heeft u dan nog last van water op het land? Dan kunnen bij een of meerdere drainreeksen verstoppingen voorkomen. Dan is machinaal doorspuiten van de drainage een oplossing die de verstopping verwijdert. Het is van groot belang dat bij ijzerhoudende grond de drain regelmatig moet worden doorgespoten om verstoppingen te voorkomen. Er word dan onder een bepaalde druk doorgespoten (geen hoge druk). Daarmee is een ongestoorde werking van uw drainagesysteem verzekerd.

Sleufloos of kettinggraver?
Als uw perceel storende lagen vertoond die niet of nauwelijks water doorlaten, zal de kettinggraver deze lagen doorbreken en zal de drain een betere werking hebben. Indien nodig wordt de  sleuf gevuld met drainagezand  (bijv. wanneer er leemlagen aanwezig zijn). Het sleufloos aanbrengen van drainage word toegepast bij goed doorlatende grond.

Maatwerk drainage
Drainage is altijd maatwerk aangezien elke situatie anders is. Afhankelijk van de grondsoort en  draindiepte. Bij welke  grondsoort is heel belangrijk het omhullingsmateriaal van de  buis. Wij  adviseren u graag welk drainagesysteem voor u het meest geschikt is door eerst een grondboring uit te voeren.