Vaak ondergewaardeerd, maar toch broodnodig. Drainage.

Om de grondwaterstand van onze landbouwgebieden op peil te houden hebben we drainage nodig. Naast de flexibele kunststofbuis is ook de omhulling van groot belang.

Kunststofleidingenproducent Pipelife en Ommantelingsbedrijf Schaafsma hebben veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van een nieuwe kunststofomhulling. De PE1000.
Deze omhulling is uitermate geschikt voor vele grondsoorten die we in Nederland tegenkomen.

De PE1000 is een grof filter en zeer goed bestand tegen ijzerafzetting. Hiermee wordt het dichtslibben van de buis en omhulling voorkomen.

Zowel de buis als de omhulling is zeer uitgebreid getest in samenwerking met proefboerderij Zegveld. Mede hierdoor zijn in de Krimpenerwaard in Zuid-Holland, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Landbouw, vele kilometers gelegd in veengronden. Hierbij wordt ook inklinking en uitstoot van CO2 tegengegaan.

Inmiddels maakt ongeveer 80% van de Nederlandse drainagebedrijven, waaronder Combidrain, Hamminga Drainage en Gebr.Doornwaard, gebruik van deze unieke omhulling.

drainage pe1000Ook de VND (Vereniging Nederlands Draineurs) is enthousiast. De prijs-kwaliteitverhouding is zeer goed in balans. De buizen zijn KOMO gecertificeerd volgens BRL1401-02. De omhulling voldoet en wordt getest conform de KOMO richtlijn BRL1409. Klantgerichte KOMO partijkeur behoort tot de mogelijkheden.

Deze combinatie maakt de buis en de omhulling uniek in zijn soort.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Download hier het pdf bestand met dit artikel