Steeds meer boeren maken werk van het draineren van landbouwgrond. Bij K. Doornwaard Drainagebedrijf merken we dat maar al te goed. Het laatste onderzoek dat het CBS in 2012 deed naar landbouwgrond in Nederland dat voorzien is van buisdrainage, liet een percentage zien van ruim 35 procent. Begin 2000 was dit nog maar 14 procent. Met het veranderende klimaat waarbij er steeds vaker een grotere hoeveelheid regen in een zeer korte tijd valt, zal de behoefte aan drainage alleen maar toenemen.

Buisdrainage en peilgestuurde buisdrainage

Landbouwgrond met drainage is vooral te vinden in de zeekleigebieden. Zeeklei houdt water beter vast dan zand, waardoor de natuurlijke afwatering minder is en de behoefte aan ontwatering groter. In 2012 had 650 duizend hectare (35 procent) van de landbouwgrond buizendrainage. Bij 610 duizend hectare (29 procent) van de landbouwgrond ging het om gewone buisdrainage, die ervoor zorgt dat overtollig water uit de wortelzone van de gewassen snel afgevoerd wordt. Bij 40 duizend hectare (2 procent) van de landbouwgrond ging het om peilgestuurde buisdrainage, waarbij het grondwaterpeil beter geregeld kan worden. Peilgestuurde buisdrainage komt vooral veel voor in de zandige geestgronden in Nederland.

Controle

Door het intensievere gebruik van landbouwgrond is een optimaal functionerende drainage ook steeds belangrijker. Wij adviseren u dan ook om elk jaar de drainage te controleren. Meer weten? Neem direct contact met Bert Doornwaard (06 – 2241 7121) of Sjaak Doornwaard (06 – 5491 1166).