Peilgestuurde drainage wordt steeds meer toegepast. Niet alleen in Brabant en Limburg, maar ook elders in Nederland wordt steeds vaker een peilgestuurde drainage aangelegd.

Grondwaterpeil
Deze vorm van draineren brengt variatie aan in de hoogte van het grondwater. Peilgestuurde drainage kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Meestal wordt gebruik gemaakt van een verzamelput met een verstelbare overstort of een watergang met stroomafwaarts een stuw. Natte natuurgebieden kunnen met peilgestuurde drainage worden ontzien, maar boeren kunnen er ook op hun eigen percelen de waterhuishouding mee verbeteren.

Oorsprong
Peilgestuurd draineren bestaat al tientallen jaren, maar in Nederland heeft het zo’n tien jaar geleden zijn eerste toepassing gekregen in Oost-Brabant en Limburg. Waterschap Maas en Peelvallei stelt het vanaf 2018 verplicht.

Peilgestuurde drainage wordt ook wel regelbare drainage genoemd.

Meer info
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Bert Doornwaard (06 – 2241 7121) of Sjaak Doornwaard (06 – 5491 1166).

Bronnen: boerderij.nl en wpm.nl (waterschap Peel en Maasvallei)